Обучение

EU Talents предлага занимания в различни видове изкуства, така че всяко дете да може да открие себе си и да развива своя потенциал в разнообразни направления.

Творческо писане

Творческото писане, чрез развиване на въображението и умения като креативност, аналитична мисъл, концентрация, се превръща не само в тенденция, но и в необходимост в съвременния високотехнологичен свят.

Подпомага изразяването и споделянето на детската личност.

Малките писатели ще имат възможност да развият:

- Добър изказ и представяне на идеи.
- Богата речникова и художествена култура.
- Основи в различни жанрове на литературата.
- Освобождаване на мисълта и творческия потенциал.

С часовете по писане, децата ще разкрият един безграничен свят, в който да покажат себе си по красив и вълнуващ начин.