Обучение

EU Talents предлага занимания в различни видове изкуства, така че всяко дете да може да открие себе си и да развива своя потенциал в разнообразни направления.

Изобразително изкуство

В часовете по изобразително изкуство децата ще имат възможност да се докоснат до рисуване с различни художествени материали и техники.

Пред тях ще се открие един нов свят на красота и безгранични възможности, където ще мога да изразят себе си и виждането си за света.

Ще придобият важни и основни качества и умения като:

- Отношение към заобикалящата ги среда.
- Основи на цветоусещане и формообразуване.
- Въображение и креативност.
- Основи в различните жанрове на изобразителното изкуство.