Обучение

EU Talents предлага занимания в различни видове изкуства, така че всяко дете да може да открие себе си и да развива своя потенциал в разнообразни направления.

Актьорско Майстроство

В актьорското майсторство не съществуват грешки, защото всеки опит, макар и не винаги успепен, ни помага да развием креативността си и да се научим на:

- колектив;
- правилно дишане;
- концентрация;
- координация на тялото, движението в пространството, ритмика;
- способност за слушане, наблюдение и взаимодействие;
- изразяване чрез движението на тялото
– форма на тялото, мимика, жест;
- способност за импровизация и изграждане на етюд;
- правоговор и дикция.
- способност за изразяване на вътрешния свят;
- способност за представяне на идеи и изразяване пред публика;
- въображение и абстрактно мислене;